Hoewel Clare Lennart haar schrijvende collega Carry van Bruggen nooit persoonlijk heeft ontmoet, speelde Van Bruggen wel een grote rol in haar leven. Tussen 1932 en 1936 bestudeerde Clare vrijwel het gehele oeuvre van Carry van Bruggen, zoals de Joodse jeugdherinneringen (Het huisje aan de sloot). Eva en Heleen maakten veel indruk op Clare Lennart, ook omdat ze deze romans las een week na de dood van Carry van Bruggen. De romans lieten sporen achter in haar eigen werk, onder andere in De blauwe horizon. Haar fascinatie werd gevoed door de verhalen die haar minnaar Frans Coenen haar vertelde over Carry van Bruggen: hij had namelijk jarenlang een intense liefdesrelatie met Van Bruggen.

Onlangs verscheen het essay Er is geen ander zijn dan anders zijn. Denken met Carry van Bruggen van Barber van der Pol. Van der Pol vertelt, met veel persoonlijke herinneringen, over haar eigen lectuur van de filosofe Van Bruggen. En passant komt Clare Lennart ook nog even ter sprake. Een mooie bespreking van Van der Pols boek vind je hier.