Nieuw Letterkundig Magazijn, themanummer Literaire correspondentie van vrouwen.

Hoe dik Voor ’t gewone leven ongeschikt ook is, niet alles wat ik over de schrijfster heb gevonden, is daadwerkelijk in de biografie beland. Als biograaf moet je nu eenmaal keuzes maken vanwege de leesbaarheid. Zo heb ik op verschillende pagina’s geciteerd uit de briefwisseling van Clare Lennart met de Zeeuwse dichter en kunstenaar J.C. van Schagen. Er was nog meer te vertellen over deze bijzondere, papieren, vriendschap en dat kon ik doen in het decembernummer van Nieuw Letterkundig Magazijn. Dit tijdschrift is exclusief voor leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, maar mocht je het artikel willen lezen, stuur dan even een mailtje naar info@clarelennart.nl

Op maandag 7 januari schreef Mario Molegraaf in de PZC een aardige column over dit artikel. Zo komt de bijzondere vriendschap ook onder de aandacht van Zeeuwse lezers.