In het najaar van 2023 is een tweede druk verschenen van ‘Dwalen door een paradijs’,
een keuze uit niet eerder gebundelde columns ‘Van Tijd tot Tijd’ in het Utrechts Nieuwsblad
door Clare Lennart. Het bundeltje is samengesteld en ingeleid door Petra Teunissen.

Clare Lennart schreef naast haar romans en verhalen vanaf 1961 tot kort voor haar overlijden een tweewekelijkse column op dinsdag voor het Utrechts Nieuwsblad. Onder de rubrieksnaam ‘Van Tijd tot Tijd’ verschenen meer dan tweehonderd columns die veel waardering van de lezers ten deel viel. Volgens de introductie van de rubriek op 14 maart 1961 zou Clare Lennart ‘kanttekeningen op het dagelijks leven, overpeinzingen, ingevingen, kritische beschouwingen of lichtvoetige pleziertochten in letterland’ publiceren. In het bundeltje de mooiste, niet eerder gebundelde columns verzameld. Het Tijdschrift Oud-Utrecht schreef in april 2023: ‘[veelal …] lichtvoetige mijmeringen [over …] de Utrechtse binnenstad en de natuur, vaak in combinatie met elkaar. Sommige stukken zouden ook nu nog geschreven kunnen zijn.’
Het boekje, deel 15 van De Utrechtse Boekhoudpers, is verkrijgbaar voor € 11,00 excl. porto – verkrijgbaar via info@salonsaffier.nl