Koos Marsman publiceerde in DUIC van 3 februari een geestige column in het ‘Utregs’ naar aanleiding van een tekst van Clare Lennart. Bijna zestig jaar geleden schreef zij in het Utrechts Nieuwsblad: ‘Waarom ik soms denk dat het wel leuk zou wezen om een man te zijn … Waarom ik het dan toch wel weer leuk vind een vrouw te zijn’. Clare Lennarts tekst is opgenomen in de recente bundel Dwalen door een paradijs (p. 43 e.v.). Met dank aan Ries van den Boogaard, kleinzoon van Clare’s man Wim, geboren en getogen in Utrecht. Ries schreef: “Nu kan je je een beetje voorstellen hoe mijn opa Utregs proate.”