Leven

Clara Klaver werd geboren in 1899 in Hattem. Zij kreeg een vrije opvoeding in een kunstenaarsgezin in het landelijke Oldebroek. Haar vader, de kunstschilder Luite Klaver, had een kwekerij rond het landhuis De Ekelenburg en Clara dwaalde met haar zusje Eveline (1901-1988) en broer Dick (1904-1978) graag door de uitgestrekte tuinen. Daar ontwikkelde zij een grote liefde voor het buitenleven, voor bloemen en dieren. Ze las veel en groeide op tot een intelligent, kritisch en gereserveerd meisje met een levendige fantasie. Het huwelijk van haar ouders was niet gelukkig en Clara’s bangige natuur werd versterkt door de (financiële) spanningen in het gezin. Toen Clara tien was, ging de kwekerij failliet. Het gezin verhuisde naar een kleiner huis in Epe, waar vader Luite een schildersatelier inrichtte. Dit verlies van de ‘groene tuin’ heeft Clara als een catastrofe ervaren. Ze bezocht in Epe de dorpsschool en de zogenaamde Franse School, een school voor M.U.L.O.

1913-1926

Vanaf augustus 1913 woonde Clara bij haar tante Saar Doyer in Deventer. Zij bereidde zich daar voor op het toelatingsexamen van de Rijkskweekschool voor meisjes in Apeldoorn en in april 1914 veroverde ze inderdaad een plek op deze prestigieuze opleiding. Het werden vier jaren van heimwee en verzet tegen de ‘huismoeder’ van het kleinschalige internaat waar zij woonde. Begin december 1915 stierf Clara’s bewonderde en geliefde moeder Da Doyer aan tbc. De verlegen en eigenzinnige Clara paste slecht in de veeleisende corpsmentaliteit van de Rijkskweekschool, maar met de omvangrijke leerstof had ze weinig moeite. In het voorjaar van 1918 haalde ze haar diploma. Tot 1926 werkte ze met plezier als onderwijzeres in kleine dorpen in Drenthe en Overijssel en ze haalde de akten Fransch LO en Engelsch LO.

1926-1936

In de zomer van 1926 nam ze een baan in Utrecht aan.Daar ontmoette Clara de militairWim van den Boogaard, een rustige, ongecompliceerde volksjongen. Wim was echter gehuwd en had zeven kinderen. Hun liefdesrelatie stuitte op weerstand bij Clara’s werkgever, het Utrechtse gemeentebestuur. Clara koos radicaal voor Wim en nam in 1927 ontslag als onderwijzeres. Omdat haar geliefde niet kon scheiden of financieel voor haar kon zorgen, zette Clara een pension op. Om de karige huurinkomsten aan te vullen, begon zij rond 1931 met schrijven. Zo zette ze in de avondurenverhalen uit haar onderwijstijd op papier en schreef ze twee jeugdboeken. Haar jeugdherinneringen waren ook een eindeloze bron van inspiratie. Met de publicatie van de novelle ‘Liefde en logica’ in Groot Nederland in 1932 nam Clara’s schrijverscarrière een literaire wending. Groot Nederland-redacteur en criticus Frans Coenen hielp haar om haar verhalen gepubliceerd te krijgen en stimuleerde haar om romans te schrijven. Bij de voorpublicatie van haar eerste roman Mallemolen, in 1934, nam Clara een pseudoniem aan omdat ze haar pensiongasten herkenbaar portretteerde. Onder de naam Clare Lennart publiceerde ze vervolgens in hoog tempo zes romans, een meisjesboek en een sprookje voor volwassenen. Terugblikkend op het begin van haar literaire carrière schreef ze: ‘Nog altijd vraag ik me af, of ik ooit iets anders gedaan zou hebben dan verhalen dénken, als ik toen niet zo om geld verlegen had gezeten.’

1936-1945

Clara kreeg in de zomer van 1932 een heftige liefdesrelatie met Frans Coenen. Hun frequente correspondentie laat zien dat Clara zowel emotioneel als literair zeer sterk onder Coenens invloed stond. Zij verzorgde Coenen tijdens zijn ziekte in het voorjaar van 1936, tot zijn dood in juni 1936. Met de flamboyante componist Alexander Voormolen had zij kort een onstuimige affaire in het najaar van 1936. Clara’s relatie met Wim van den Boogaard, die ook tijdens haar verhouding met Coenen een grote rol in haar leven bleef spelen, werd rond 1938 stabiel. In de mobilisatietijd volgde zij Wim naar Rotterdam. Het bombardement op Rotterdam in 1940 overleefde ze ternauwernood. Teruggekeerd in Utrecht richtte ze in de Zuilenstraat 10bis weer een pension in. In de oorlogsjaren ving Clara daar, o.a. voor het Utrechts Kindercomité, Joodse kinderen en volwassenen op. Omdat zij niet voor de Kultuurkamer tekende en dus niet kon publiceren, bereidde ze in de oorlogsjaren vertalingen voor. Ook na 1945 vulde ze haar budget aan met het vertalen van onder andere Truman Capote, Pearl S. Buck, Colette en Anne Philipe.

1945-1954

Wims vrouw stief in 1944 en zo trok hij definitief bij Clara in. Ze trouwden in 1947. Mede dankzij de praktische steun van haar echtgenoot waren de jaren vijftig voor Clare Lennart een periode van grote bloei. Ze kreeg landelijke bekendheid met het autobiografische Twee negerpopjes, het Boekenweekgeschenk van1949. De roman Serenade uit de verte, in 1951 gepubliceerd bij de literaire uitgever A.A.M. Stols, kreeg juichende kritieken. Met Stad met rose huizen (1954) en vooral De ogen van Roosje (1957) bevestigde zij haar status van literair auteur met een groot psychologisch inzicht. De dichter J.C. Bloem vergeleek haar met Katherine Mansfield. In haar werk onderzocht ze vaak de spanning tussen werkelijkheid en verbeelding. In haar lezingen, radiopraatjes en artikelen getuigde zij telkens opnieuw van de rijke erfenis van de ‘groene aarde’ uit haar jeugd.

1954-1960

Clare Lennart kon inmiddels van haar pen leven en verhuurde na 1954 geen kamers meer. Zij werkte onder andere als journalist voor Het Parool en als boekrecensent voor Elseviers Weekblad. Haar korte verhalen, die zij vrijwel allemaal bundelde, verschenen inzeer uiteenlopende periodieken, zowel literaire tijdschriften als gezinsbladen. In opdracht schreef zijnon-fictie. Haar zelfbewustzijn groeide en ze werd minder verlegen. Haar rol in literair Nederland groeide, dankzij lidmaatschappen van de Vereniging van Letterkundigen, de internationale PEN-club en de Zeister Literaire Kring. Zij was bestuurlijk actief in het Tollensfonds en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en zat in diverse jury’s. Ze onderhield zakelijke en soms vriendschappelijke contacten met collega-auteurs als Harriët Freezer, Ton van Oudwijk, Ina Boudier-Bakker en Wim Hora Adema. Voor haar geliefde stad Utrecht voerde ze succesvol actie tegen het plan om de karakteristieke singels te dempen.

Na 1960

Na de dood van haar man, in februari 1960, had Clare Lennart moeite met het combineren van huishouden en schrijven. Ze was snel nerveus en schreef tot 1970 slechts één roman, Twintig ramen aan de straat. Zij vond troost bij haar geliefde poezen en in
het schrijven van haar tweewekelijkse column ‘Van tijd tot tijd’ in het Utrechts Nieuwsblad. In haar laatste levensjaren hervond Clare Lennart zich. Haar boek met nostalgische familieherinneringen Weleer (1971) werd een succes. Ook had ze plezier in het schrijven van kinderboeken en gedichtjes over katten. Vlak voor haar onverwachte dood, in december 1972, werkte ze nog met haar vriend Dolf Verroen aan een bundel literaire kattenverhalen. Haar zuster Eveline Klaver maakte het onvoltooid gebleven vervolg op Weleer af.

Het oeuvre van Clare Lennart

Avontuur, 1935

De wijde wereld. Een verhaal voor oudere meisjes, 1935

Mallemolen, 1936

De blauwe horizon, 1937

Tooverlantaarn, 1937 (nog als e-book verkrijgbaar)

Huisjes van kaarten, 1939 (heruitgave in 2019)

Maanlicht. Een sprookje voor groote menschen, 1939

Ter herinnering aan Rotterdam, 1946

Kasteel te huur, 1948

Rouska, 1949

Twee negerpopjes, 1949 (Boekenweekgeschenk)

De blauwe horizon, 1950 (deel 1 en 2)

Door allen voor allen, 1950

Serenade uit de verte, 195l

Prinsesje Mimosa, 195l

Liefde en logica, 1952

Stad met rose huizen, 1954

Op schrijversvoeten door Nederland, 1955 (Boekenweekgeschenk)

De ogen van Roosje, 1957

Kathinka uit de Kattesnorstraat, 1957

N.V. Vaalser Textiel Fabriek, 1932-1957, 1957

Iboe, 1960

Rinus Spoormus, [1960]

Scheepjes van papier, 1962

Utrecht. Stad en provincie, 1962

Twintig ramen aan de straat, 1965

Kinderverhalen, 1965

Martijn en Martientje, 1965

Pluk een roos, [1967]

De bosjespoesen, 1967

Een mus op je vensterbank, 1969

Het vrouwtje Tamarinde, 1970

Weleer, 1971

Notitieboek voor poesen, 1973

Weleer deel 2, 1976. [Clare Lennart en Eveline H. Klaver]

Het paard lacht, 1977 (nog als e-book verkrijgbaar)

Clare Lennart in De Groate Utreg Kwis

Op 3 juni presenteerde Vollekstaol-ambassadeur Koos Marsman De Groate Utreg Kwis. Deze speciale Utreg Kwis was onderdeel van de start van de activiteiten rond 900 jaar Utrechtse stadsrechten. Vraag 19 gaat over Clare Lennart, die meer dan veertig jaar in Utrecht...

Clare Lennart-wandeling op zondagmorgen 19 juni

Op zondag 19 juni van 11.00 tot 13.00 uur is er weer een literaire wandeling 'Utrecht, zoals Clare Lennart het toen zag' onder leiding van Petra Teunissen, biografe van Clare Lennart.  In de zomer van 1926 kwam Clare Lennart (1899-1972) in Utrecht wonen. Haar eerste...

Clare Lennart-wandeling op Tweede Paasdag

Op maandag 18 april 2022, tweede Paasdag, van 11.00 uur- 13.00 uur is er weer een literaire wandeling onder leiding van biografe Petra Teunissen: Utrecht, zoals Clare Lennart het toen zag . In de zomer van 1926 kwam Clare Lennart (1899-1972) in Utrecht wonen. Haar...

Clare Lennart in ‘Feestelijk maar vreselijk’

De eerste hoofdstukken van de biografie ‘Voor ’t gewone leven ongeschikt’ zijn voor een deel gebaseerd op de briefwisseling tussen Clare Lennart en haar minnaar Frans Coenen. Deze omvangrijke briefwisseling, meer dan 800 epistels, kreeg ik in bruikleen van Dolf...

Clare Lennart als vertaalster

Clare Lennart schreef maar liefst twee Boekenweekgeschenken, in 1949 en 1955. Toch lezen nog maar weinig mensen de romans van deze interessante schrijfster. Nog minder mensen weten dat Clare Lennart het pseudoniem was van Clara van den Boogaard-Klaver en dat zij ook...

Twee wandelingen ‘Utrecht, zoals Clare Lennart het toen zag’

In de zomer van 1926 kwam Clare Lennart in Utrecht wonen. Haar eerste indrukken van de Domstad legde ze vast in het nostalgische verhaal Utrecht, zoals ik het toen zag. Bijna honderd jaar later lezen we daarin hoe Lennart – via haar vele wandelingen – het middeleeuwse...

Een schrijfster van vreemden bloede?

In de onvolprezen Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) zijn iedere maand nieuwe ontdekkingen te doen. Deze digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden...

Clare Lennart en Carry van Bruggen

Hoewel Clare Lennart haar schrijvende collega Carry van Bruggen nooit persoonlijk heeft ontmoet, speelde Van Bruggen wel een grote rol in haar leven. Tussen 1932 en 1936 bestudeerde Clare vrijwel het gehele oeuvre van Carry van Bruggen, zoals de Joodse...

Verdwalen met Clare Lennart

'Het is zeer wel mogelijk dat je Utrecht pas werkelijk kent, als je er verdwaald bent geweest.’ Dat schreef Clare Lennart in 1962 in haar overzichtswerk ‘Utrecht. Stad en provincie’. Dit informatieve boek over Utrecht staat nog steeds bij veel Utrechters in de kast....

Webinar over familiegeschiedenis

Op woensdag 25 november geeft Petra Teunissen, biograaf van Clare Lennart, een webinar over familiegeschiedenissen. Je kunt gratis meekijken en vragen stellen via: https://youtu.be/WWtqTaOo0Xk. Er hoort ook een literatuurlijst bij. Die kun je hier downloaden. De hele...