Welke lessen kunnen we leren van Clare Lennart?


Petra Teunissen houdt op vrijdag 5 april 2019 een lezing in de bibliotheek over Clare Lennart, een krachtige en onconventionele vrouw, die radicale keuzes maakte in het leven en de letteren. Na een schets van Lennarts leven zal zij ingaan op de actualiteit. Waarom zijn Clare Lennarts boeken nog steeds het lezen waard en wat kunnen moderne vrouwen en mannen van haar leren?

Na de lezing is er gelegenheid om vragen te stellen en de biografie van Clare Lennart te laten signeren. De lezing begint om 19.00 uur en de toegang is gratis. Voor meer informatie zie de website van de Bibliotheek Aan Zet.