Marie-Christine Engels schreef in het eerste nummer van Historica van 2019 een fijne, interessante recensie van de biografie van Clare Lennart. Historica is een wetenschappelijk en peer-reviewed Nederlandstalige tijdschrift voor iedereen die geïnteresseerd is in gender-geschiedenis. Engels gaat dan ook vooral in op de keuzes die Clare Lennart maakte als vrouw en als broodschrijfster: “Haar biografie attendeert op de tendens na de Eerste Wereldoorlog om een onderscheid te maken tussen literatuur en de damesroman. Vanuit een gunderperspectief kan daar verder op aangehaakt worden.”